KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

Rövid összefoglaló

A pályázat az energiaárak drasztikus emelkedésével érintett hazai energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások versenyképességének megőrzése az energiaköltség (villamos energia, földgáz, illetve távhő) növekmények fedezetére nyújtott támogatással, illetve opcionálisan az energiahatékonysági beruházásaikhoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás, a munkahelyek megtartását is figyelembe véve.

Röviden, magyarul: Gyártó cégek, szálláshely-szolgáltatók és vendéglátós cégek rezsiköltségeinek támogatása (vagy rezsitámogatás, vagy rezsitámogatás + energetikai hitelberuházás önerejének támogatása).

Ki pályázhat?

Azok a vállalkozások pályázhatnak, akik

✔️ a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősülnek;

✔️ fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba, szálláshely-szolgáltatásba, vagy éttermi-mozgó vendéglátásba tartozik, vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik;

✔️ 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát;

✔️ 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és az alapítás dátuma korábbi, mint 2021. január 1.;

✔️ Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek (az itt felmerült rezsiköltségek támogathatóak!).

Ha egy cég a rezsiköltség támogatás mellé kéri az energiahatékonysági hitelberuházás önerő támogatását is, akkor még a következőknek kell megfelelni a pályázó cégnek:

  • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat keretösszege:

1. Az energiaköltség-növekmények támogatására 2022. évre rendelkezésre álló forrás 30.000.000.000,-Ft (harminc milliárd forint)

2. Az energiaköltség-növekmények támogatására és energiahatékonysági beruházásainak önerejéhez nyújtott támogatásra 2023. évre rendelkezésre álló forrás 70.000.000.000,-Ft (hetvenmilliárd forint).

Támogatható pályázatok száma: 5000 db.

A támogatás mértéke:

1. Rezsiköltség növekmény pályázat esetében a támogatási intenzitás 50%, azaz a támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

2. A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a lehet a támogatás.

Maximális összege:

  • maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF) 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként,
  • valamint maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.
  • A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Az ÁFA és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem elszámolhatóak.

Mire lehet igénybe venni a támogatást?

Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatásnál:

Feldolgozóipari vállalkozások esetében: A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia és távhő havi átlagárak növekményei, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással és a 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással.

A szálláshely-szolgáltatók és vendéglátóipari vállalkozások esetében: A 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással.

Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a számolható el.

További fontos infók:

A pályázatok benyújtásához először regisztráció szükséges!

Regisztráció 2022. október 20. napjától 2023. április 30. 19 óráig kezdeményezhető a támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén (www.energiatamogatas2022.hu), melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.

Ha megtörtént a regisztráció elfogadása, akkor lehet utána a támogatási kérelmeket beadni.

A támogatási kérelmek benyújtásával és bírálatával kapcsolatos főbb szabályok:

✔️ adószámonként adott hónapra kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség;
✔️ lehetséges az egyes hónapokra külön-külön, havonta egy-egy támogatási kérelmet benyújtani;
✔️ amennyiben egy alkalommal történik a támogatási kérelem benyújtása egy támogatói okirat kerül elektronikusan kiállításra, ha havonta, akkor egy támogatói okirat és annak módosításai lépnek hatályba;
✔️ a támogatás igénylésére egyes hónapok tekintetében csak időrendi sorrendben kerülhet sor;
✔️ lehetséges több hónapra is egyszerre egy kérelmet benyújtani, de a már beadott kérelmet megelőző hónapra nem igényelhető támogatás.

A támogatási kérelmek elbírálása folyamatos a támogatási keretösszeg kimerüléséig, ám a támogatási kérelmek bírálata nincs összefüggésben a regisztrációs sorrenddel.

A támogatói okirat biztosítékaként a nyertes pályázó a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

Szükséges vállalások:

Feldolgozóipari vállalkozások esetében:

Az a vállalkozás, amely 2022. október, november, december hónapokra igénybe vesz támogatást, vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére. Az a vállalkozás, amely 2023. január, február, március hónapokra igénybe vesz támogatást, vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat esetében:

A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.

Az összes ágazat esetében:

A nyertes vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig. 

Ez lehet többek között pl. világítás cseréje, hőszigetelés, hűtő-fűtő klíma cseréje, napkollektor beüzemelése, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, vagy olyan beruházás, amelynek köszönhetően a termelő-gyártó gépek energiatakarékosabban működnek.

Miket kell beszerezni a pályázáshoz?

✔️ Aláírási címpéldány / hitelesített aláírásminta (cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozások esetén)
✔️ A 2021. évi szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származó árbevételt alátámasztó könyvelési analitikák, bizonylatok – ezek alapján szükséges megadni az értékeket a pályázati kitöltő felületen, amennyiben a főtevékenység nem szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik de a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik.
✔️ A 2021. évi energiaköltségeket alátámasztó könyvelési analitikák, bizonylatok – ezek alapján szükséges megadni az értékeket a pályázati kitöltő felületen a 2 %-os korlát vizsgálatához.
✔️ A 2022. január, február, március hónapokra vonatkozó villamos energia és/vagy földgáz és/vagy távhő számlák az azonos adószám alatt nyilvántartott székhely, továbbá telephely(ek), fióktelep(ek) vonatkozásában.

Plusz a következő minta nyilatkozatok, dokumentumok kellenek a céges adatokkal kitöltve:
✔️ jogi személy nyilatkozat, egyéni vállalkozó nyilatkozata – erre minden esetben szükség van;
✔️ összeférhetetlenségi nyilatkozat – erre minden esetben szükség van;
✔️ meghatalmazás – amennyiben ez releváns. (más nyújtja be a pályázatot, nem a cégképviseletre jogosult).

Meddig lehet a pályázatot benyújtani?

Regisztráció határideje: 2023. április 30. 19:00

Támogatási kérelem benyújtásának határideje energiaköltség támogatására2023. június 30.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje önerő kiegészítő támogatására2023. december 15.

Hol található az eredeti pályázati kiírás?

Link: https://vali.hu/energiatamogatas/

Milyen eséllyel pályázhatok?
Esély a nyerésre... 95%


Szeretnéd, ha átbeszélnénk a teljes pályázatot

egy konzultáció keretein belül?

Foglalj hozzám időpontot erre a linkre kattintva:

pályázat, támogatás, tenderman, húsbolt, hentesüzlet, forrás, 100%, vissza nem térítendő
blue tenerman logo