Pályázat hentesüzletek, húsboltok támogatására

Rövid összefoglaló

A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

Ki pályázhat?

Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

✔️ mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);

✔️ 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyezték;

✔️ tevékenységüket Magyarországon végzik;

✔️ az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;

✔️ a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;

✔️ nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása;

✔️ nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat keretösszege: 4.000.000.000 Ft (négymilliárd forint)

A támogatás mértéke:

Több, mint 1000 húsbolt vagy hentesüzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió Ft támogatásban. Amennyiben az üzletben helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül a bolt által forgalmazott húsból, húskészítményből, úgy a támogatás mértéke 3,5 millió forint is lehet.

A támogatás formája: 100%-os, vissza nem térítendő támogatás

Mire lehet igénybe venni a támogatást?

  • Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);
  • Helyiségbérlet díja;
  • Munkabér és járulékai.

További fontos infók:

Egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult, függetlenül az általa üzemeltetett hentesüzletek számától!

Miket kell a pályázathoz becsatolni?

Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban (aláírással és dátummal ellátva):

  • cégkivonat, illetve tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum, amellyel a pályázó igazolja, hogy a tevékenységi köre a TEÁOR 4722 számú – „Hús-, húsáru kiskereskedelme” – szakágazat végzéséről szól;
  • igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adatbázisban szerepel, vagy 15 napnál nem régebbi nemleges („nullás”) adóigazolás, amelyet a köztartozásmentes adózóról adatbázisban történő szereplés helyett állítottak ki;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari terméket készít;
  • nyilatkozat a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról és összegéről;
  • társas vállalkozás esetén a pályázó képviseletére jogosult személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját, vagy az aláírás-minta hitelesített másolatát; egyéni vállalkozás esetében két tanú által hitelesített, teljes bizonyító erejű dokumentum a pályázó aláírás-mintájára vonatkozó

Mikor és hogyan tudnak a hentesüzletek pályázatot benyújtani?

A pályázat benyújtására az elektronikus pályázati felületen 2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség.

Hol található az eredeti pályázati kiírás?

Link: https://hentestamogatas.hoi.hu/

Milyen eséllyel pályázhatok?
Esély a nyerésre... 95%


Szeretnéd, ha átbeszélnénk a teljes pályázatot

egy konzultáció keretein belül?

Foglalj hozzám időpontot erre a linkre kattintva:


Töltsd le a pályázat összefoglalóját:

pályázat, támogatás, tenderman, húsbolt, hentesüzlet, forrás, 100%, vissza nem térítendő
blue tenerman logo